Lejebetingelser

                 Autocamper-Lolland,               Noret 2,               4970 Rødby,                tlf: 52 39 38 78,               mail: kontakt@autocamper-lolland.dk,                CVR nr.: 30 92 96 83


Autocamper - Lolland


 Almindelige Lejebetingelser:


Lejeperiode:


•Lejeperioden er i højsæsonen (4/6.2018 - 12/8.2018) fra fredag kl. 17.00 til fredag kl. 12.00.


•Udenfor højsæsonen kan perioden aftales individuelt.


•Af hensyn til næste lejer skal campingbilen afleveres til den aftalte tid - forsinket levering betales med kr. 500,- pr. påbegyndt time.


•For tidlig aflevering eller rejseafbrydelse medfører ikke refusion i lejebeløbet.


 


Parkering:


•Parkering af Deres privatbil i perioden uden beregning.


 


Forsikring:


•Lejebeløbet inkluderer ansvars- og kaskoforsikring samt SOS/rødt kort.


•Selvrisiko på kasko- og ansvarsskader: kr. 5.000,- pr. skade. Selvrisiko betales af lejer.


•Deres egen indboforsikring dækker normalt personlige genstande efter samme regler som gælder ved opbevaring i parkeret personbil.


•Campingbilen må ikke køre i Østeuropa.
•Kaskoforsikringen dækker alene skader på bilens karosseri. Evt. skader på møbler eller andet inventar samt skader på installationer, er ikke omfattet af forsikringen og skal derfor betales kontant ved afleveringen.


•Fejlagtig påfyldning af dieselolie i friskvandstanken indebærer udskiftning af vandtank, varmtvandsbeholder og samtlige slanger. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen og skal derfor betales af lejer. En sådan skade koster omkring 30.000 kroner.


•Skader efter fejlagtig betjening af bilen eller fejlagtig betjening af installationer i autocamperen er ikke dækket af vor forsikring og skal derfor fuldt ud erstattes af lejer. Selvrisikoforsikringen dækker ikke her.Lejer:


•Lejer skal være fyldt 25 år og have haft gyldigt førerbevis i min. 12 mdr.


•Lejer hæfter for alle krav, der måtte opstå som følge af lejers brug af køretøjet (fartbøder, parkeringsbøder el.lign.).


•Hvis der under lejemålet sprænger en sikring, en vandpumpe holder op med at virke, eller der sker andre mindre tekniske ting, er lejer forpligtet til straks at udbedre fejlen. Lejer kan frit købe nye dele. Udgifter hertil, vil blive refunderet af udlejer mod aflevering af bilag, med mindre skaden er selvforskyldt. Der ydes ikke refusion af lejen.


•Lejer er forpligtet til hver dag at kontrollere vand, olie og andet, der kan have betydning for køretøjets fortsatte funktion. Lejer hæfter selv for skader der er en direkte følge af at undlade dette.


•Hvis der opstår fejl på køretøjet, f.eks. hvis en kontrollampe lyser, skal kørslen straks bringes til ophør og udlejer kontaktes i tvivlstilfælde.


 


Depositum:


•Ved lejemålets begyndelse betales depositum kr. 5.000,-.


•Depositum dækker også selvforskyldte skader på bilens inventar, udstyr og installationer.


•Depositum kan tilbageholdes i op til 2 måneder, til dækning af krav, der måtte opstå som følge af lejers brug af køretøjet (fartbøder, parkeringsbøder el.lign.) eller indtil en evt. skadesag er afsluttet.


 


Rengøring:


•Campingbilen udleveres rengjort og skal tilbageleveres i samme stand.


•Manglende indvendig rengøring betales med kr. 500,-.


•Manglende tømning tanke betales med kr. 500,-.


•Skal vi overtage slutrengøringen bedes dette meddelt senest ved afrejsen.


•Udvendig rengøring klarer vi selv.


 


Afbestilling:


•Ved afbestilling senest 45 dage før lejeperiodens begyndelse betales ekspeditionsgebyr kr. 1.500,-.


•Ved afbestilling senere end 45 dage før lejeperiodens start hæfter lejeren for hele lejebeløbet.


•I tilfælde af skade eller uheld iflg. tidligere lejer, hvor det umuliggør, at vognen står til rådighed, må lejer være indforstået med at lejemålet ophæves eller udsættes. Ved ophævelse betales lejebeløbet tilbage.


 


Generelt:


•Campingbilen overtages komplet klar til brug, incl. vand, gas, toiletkemi.


•Gas afregnes efter forbrug.


•Campingbilen modtages og afleveres med fyldt brændstoftank.


•Campingbilen er komplet udstyret med køkkenudstyr og service.


 


Standardudstyr:


•Stereoanlæg


•Cykelholder


•Service, bestik m.m.


•Kabel m. adapter


•Campingbord + 4-6 stole


•Advarselstrekant


•Nødhjælpskasse